ZWROT PODATKU

DOCHODOWEGO ZA PRACĘ ZA GRANICĄ

:: NIEMCY :: HOLANDIA :: WIELKABRYTANIA :: AUSTRIA :: IRLANDIA

WK Consulting - zwrot podatku za pracę za granicą

KLIKNIJ i odbierz zwrot podatku za pracę za granicą  ZGŁOSZENIE ON-LINE

 

zwrot podatku z Holandii ZWROT PODATKU Z HOLANDII - informacje

W holenderskim system fiskalnym od wynagrodzenia pracownika potrącana jest jedna kwota zawierająca zarówno zaliczkę na poczet podatku dochodowego jak i składkę na ubezpieczenie społeczne. Oba te obciążenia pobiera urząd skarbowy Belastingdienst i podlegają one rozliczeniu rocznemu. Gdy będziemy pisać o zwrocie podatku z Holandii to tak naprawdę chodzi o ZWROT PODATKU I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

Holenderska taryfa podatkowa

Podatek potrącany z wypłaty pracownika a podatek należny fiskusowi to nie całkiem to samo. W trakcie naliczania wynagrodzenia pobierana jest zaliczka na poczet podatku dochodowego (i ubezpieczenia społecznego) loonbelasting, którą oblicza się przy założeniu, że pracownik jest zatrudniony przez cały rok i uzyska na przestrzeni całego roku równomiernie rozłożone zarobki. Jeżeli tak jest w rzeczywistosci, to podatek pobrany przez pracodawcę będzie równy podatkowi należnemu urzędowi skarbowemu. Jeżeli jednak zatrudnienie nie trwa cały rok, występują przerwy w zatrudnieniu, albo znaczne wahania zarobków, to dochodzi do nadpłaty, którą można odzyskać składając zeznanie podatkowe.

Kwota wolna od podatku
W Holandii nie ma kwoty wolnej od podatku. Istnieją natomiast rabaty podatkowe - tzn. ulgi pomniejszające podatek należny. Każdy podatnik ma prawo do ogólnego rabatu podatkowego (Algemene Heffingskorting), który wynosi 2100 EUR rocznie (dla nierezydentów może być pomniejszony zależnie do okresu zatrudnienia w Holandii). Poza tym dla osób zatrudnionych na umowę o pracę istnieje rabat o nazwie "Arbeidskorting" (rabat pracowniczy), którego pełen wymiar wynosi 1504 EUR. Istnieje jeszcze spora grupa innych odliczeń, których zastosowanie wymaga jednak spełnienia określonych warunków polegających głównie do wydaniu pieniędzy na rózne cele społecznie użyteczne.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby złożyć zeznanie podatkowe w Holandii także trzeba mieć dokument zaświadczający nasze zarobki roczne i wysokość opodatkowania. Takim dokumentem jest tzw. JAAROPGAAF (lub JAAROPGAVE) - więcej informacji na temat Jaaropgaaf-u znajdziesz w dziale wymagane dokuemnty.

Ile mamy czasu na rozliczenie?

zwrot podatku z Holandii możemy starać się za 3 ostatnie lata podatkowe - czyli przykładowo w roku 2009 możemy składać zeznania za lata 2008, 2007 i 2006. Zdarza się jednak, że urząd przysyła wezwanie do złożenia zezania podatkowego. Wówczas należy to zrobić bez zbędnej zwłoki.

Ile trwa oczekiwanie na zwrot podatku?

Zdecydowana większość zeznań podatkowych jest rozpatrywana w przedziale od 3 do 9 miesięcy, ale formalnie urząd holenderski ma 3 lata na rozpatrzenie sprawy, tak więc są przypadki, które trwają dłużej. Najlepiej jest złożyć dokumenty do 31 marca po zakończeniu roku podatkowego. Wówczas holenderski fiskus powinien w ciągu 3 miesięcy wydać decyzję tymczasową (tzw. "Voorloopige Aanslag"), na podstawie której jest wypłacany zwrot podatku. Powinien i robi to, ale nie w każdym przypadku. Holenderski urząd skarbowy jest instytucją mało przewidywalną i każdego roku zaskakuje nowymi rewelacjami. Wynika to ze swego rodzaju "przeinformatyzowania" tej instytucji. Systemy informatycznie jeszcze nie są doskonałe, ale już na tyle rozbudowane, że pracownicy nie nad wszystkim panują. Do tematu odzyskania podatku z Holandii należy więc podchodzić ze spokojem i konsekwencją. Złożyć dokumenty i cierpliwie czekać.

Rozliczenie z partnerem fiskalnym ("rozłąkowe")

W Holandii istnieje możliwość otrzymania zwrotu podatku ma również partner fiskalny czyli współmałżonek (lub inna osoba, z którą zamieszkuje się we wspólnym gospodarstwie domowym). Jeżeli partner osoby, która pracowała w Holandii, sam nie miał własnych dochodów lub były one niewysokie, to może on (lub ona) ubiegać się o wypłatę kwoty tzw. "Heffingskorting" . Za rok 2009 ta kwota wynosi 2007 EUR. Fakt, że taka osoba nie uzyskała dochodów na terenie Holandii, ani nie mieszka w tym kraju nie stanowi przeszkody. Być może z tego powodu zwrotu podatku dla partnera fiskalnego przyjęło nazywać "rozłąkowym", choć formalnie nie ma on nic wspólnego z rozłąką, a wręcz przeciwnie - warunkiem jest, żeby partnerzy fiskalni byli zameldowani pod wspólnym adresem. Poza tym ważne jest, aby partner fiskalny posiadał holenderski numer identyfikacyjny BSN (burgerservicenummer - dawniej numer SOFI). Bez tego numeru sprawa rozliczenia wspólnego jest trudna do przeprowadzenia.

Opodatkowanie w Polsce(?)

Pomiędzy Polską a Holandią obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oparta na zasadzie odliczenia proporcjonalnego. Oznacza to, że od dochodów uzyskanych w Holandii powinno się zapłacić podatek w Polsce, ale od tego podatku można odjąć podatek zapłacony w Holandii. Prawidłowe przeprowadzenie tej procedury natrafia jednak na trudność wynikającą z połączenia w holenderskim systemie fiskalnym podatku od płac ze składką ubezpieczenia społecznego w jednej kwocie "loonbelasting" wzgl. "loonheffing". Informacji jaka część potrącanej kwoty stanowi zaliczkę na podatek dochodowy, a jaka na ubezpieczenie społeczne nie można odczytać z holenderskiego dokumentu podatkowego "Jaaropgaaf" wydawanego pracownikowi, ani nie można jej w prosty sposób wyliczyć. 

Powyższy stan rzeczy nie zmienia faktu, że dochody uzyskane w Holandii polskiemu fiskusowi zgłaszać trzeba. Od roku 2008 nie prowadzi to jednak do dopłaty podatku w Polsce od dochodów uzyskanych w Holandii, ponieważ wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 25.07.2008 o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1 (tzw. Ustawy abolicyjna) zmieniła się także Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i teraz na podst Art., 27g pkt, 1, 2 tej Ustawy ulega odliczeniu od podatku różnica pomiędzy podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego (Art.27 ust. 9 lub 9a) oraz obliczonym metodą zwolnienia z progresją (Art. 27 ust.8)

Klientom, którzy występują o zwrot podatku z Holandii za pośrednictwem naszego biura podpowiadamy jak sporządzić polski PIT, aby nie płacic w Polsce podatku od zarobków uzyskanych w Holandii!
Polsko-Holenderska konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania
umowa_polsko_holenderska.pdf


szablon strony
www.actsites.com


Waldemar Kościukiewicz CONSULTING, ul. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec
Tel. +48 757719765, Fax +48 756126854, Infolinia 801 011 042 ::