ZWROT PODATKU

DOCHODOWEGO ZA PRACĘ ZA GRANICĄ

:: NIEMCY :: HOLANDIA :: WIELKABRYTANIA :: AUSTRIA :: IRLANDIA

WK Consulting - zwrot podatku za pracę za granicą

KLIKNIJ i odbierz zwrot podatku za pracę za granicą  ZGŁOSZENIE ON-LINE

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Aby ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy trzeba posiadać zagraniczny dokument zaświadczający wysokość rocznych zarobków brutto oraz odprowadzonych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Taki dokument powinien zostać wystawiony przez pracodawcę. Poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci upewnić się, czy posiadasz właściwy dokument i odczytać z niego najistotniejsze dane. 

Opisane poniżej zaświadcznia o zarobkach są wystawiane przez pracodawców, którzy są zobowiązani to zrobić. Czasem zdarza się jednak, że pracodawcy przekazują je pracownikom dopiero na ich życzenie lub wysyłają dokument pocztą na ostatni znany im adres pracownika (za granicą). Generalnie pracodawca nie ma żadnego interesu, aby odmówić wydania dokumentu podatkowego, gdyż podatek płacony jest zawsze z pieniędzy pracownika, a zwrot podatku wypłaca nie pracodawca, ale urząd skarbowy. Jeżeli nie posiadasz dokumentu podatkowego, zwróć się do nas - pomożemy Ci go uzyskać! 
 

zwrot podatku z Niemiec - potrzebne dokumenty Niemcy

Zaświadczenie podatkowe Lohnsteuerbescheinigung 

Karta podatkowa Lohnsteuerkarte

Oba w/w dokumenty zaświadczają całkowite zarobki uzyskane w trakcie roku podatkowego i są odpowiednie do składania zeznania podatkowego. Różnica polega na tym, że Lohnsteuerbescheinigung zawiera tylko zarobki uzyskane u jednego pracodawcy i jeżeli w ciągu roku istniało kilka stosunków pracy, to powinny istnieć osobne zaświadczenie z każdego z nich. Na Lohnsteuerkarte, mogą natomiast być dopisywane zarobki uzyskane w kolejnych firmach.

Uwaga! Karty podatkowe od kilku lat wychodzą z użycia, ze względu wprowadzenie systemu elektronicznego przekazywania danych o zarobkach do urzędu skarbowego i brak karty podatkowej to dziś już raczej reguła niż wyjątek.

Zaświadczenie Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge
Jest to comiesięczne rozliczenie zarobku, które nie jest wystarczające do rocznego rozliczenia podatkowego. Może być jednak przydatne do ustalenia zwrotu podatku, gdyż zawiera kwotę zarobków od początku zatrudnienia. 

Poza tym mogą być przydatne takie dokumenty jak zaświadczenie o stanie rodzinnym, kopie zameldowania z miejsca pobytu w Niemczech oraz kilka innych dokumentów zależnie od indywidualnej sytuacji pracownika i ulg podatkowych, o które się występuje. Dokumentowanie ulg ma znaczenie szczególnie w przypadku wyższych zarobków. 

Kompletny wykaz dokumentów do rozliczenia podatku z Niemiec:
http://www.taxrefund.pl/druki/zwrot_DE.pdf


zwrot podatku z Anglii - potrzebne dokumenty Wielka Brytania

Zaświadczenie P45 - jest wydawane, gdy pracownik kończy pracę.
Jeżeli pracownik w trakcie tego samego roku podatkowego rozpocznie pracę u nowego pracodawcy to powinien oddać mu zaświadczenie P45 otrzymane od poprzedniego pracodawcy zachowując jedynie jego pierwszą stronę (Part 1A).

Zaświadczenie P60 - jest wydawane każdemu pracownikowi na koniec roku podatkowego.
Druk P60 powinien zawierać dane o całorocznych (od kwietnia do kwietnia) zarobkach pracownika uzyskanych zarówno u aktualnego pracodawcy jak i u poprzednich pracodawców, u których pracował w tym samym roku podatkowym. Zaświadczenie P60 otrzymują pracownicy, którzy na dzień 5 kwietnia są zatrudnieni. Jeżeli ktoś skończy pracę przed tą datą otrzymuje tylko P45. 

Zarówno P45 jak i P60 są wystarczającymi dokumentami do ubiegania się o zwrot podatku. Możliwe jest także rozliczenie na podstawie payslipów.
 

Payslip - czyli rozliczenie tygodniowej wypłaty.
Gdy z jakichś powodów nie mamy ani P45 ani P60 to można skorzystać z "Payslip'a", który zawiera informację o zarobkach z danego tygodnia oraz zarobków zsumowanych od początku okresu rozliczeniowego, którym jest początek roku podatkowego albo początek zatrudnienie jeżeli rozpoczęło się później. Najbardziej interesujący jest Payslip za ostatni tydzień pracy, bowiem w rubryce o nazwie "Pay to Date" (lub podobnie) zawiera tę samą informację o zarobkach (od początku zatrudnienia u danego pracodawcy), co P45. W praktyce uzyskanie zwrotu podatku na podstawie Payslipów natrafia jednak na trudności ze strony większości brytyjskich urzędów skarbowych i obok Payslipów konieczne są dodatkowe potwierdzenia zarobków przez pracodawcę. 

Kompletny wykaz dokumentów do rozliczenia podatku z Anglii:
http://www.taxrefund.pl/druki/zwrot_UK.pdf


zwrot podatku z Holandii - potrzebne dokumenty Holandia

Dokumentem potrzebnym do rozliczenia podatku holenderskiego jest Jaaropgaaf
Nie istnieje jednolity wzór tego dokumentu, więc "jaaropgaaf-y" wystawiane przez różne firmy mogą różnie wyglądać. Stosowane jest także niejednolite nazwenictwo poszczególnych pozycji na dokumencie.

Poniżej podajemy najczęście spotykane nazwy: 

LOON - czyli zarobek brutto może być nazwany także:
loon voor loonbelasting/premie VV
fiscaal loon
 

INGEHOUDEN LOONBELASTING / PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN - czyli pobrana zaliczka na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne wystepuje także pod nazwami: 
loonheffing
ingehouden loonheffing
loonbelasting/premie v.v.
 

VERREKENDE ARBEIDSKORTING - nie jest potrąceniem z płacy lecz przysługującym pomniejszeniem opodatkowania dokonanym przez pracodawcę. Ta pozycja występuje także pod nazwą arbeidskorting

PREMIE ZIEKENFONDS - czyli ubezpieczenie chorobowe jest mało istotną pozycją z punktu widzenia zwrotu podatku, gdyż można ją odliczyć od podatku dopiero po przekroczeniu dość wysokiej wartości progowej, co w przypadku pracowników z Polski raczej się nie zdarza. Ta pozycja wystepuje także pod nazwami:
ziekenfonds/z.k.v. premie
ziekenkostenverzekering

Kompletny wykaz dokumentów do rozliczenia podatku z Holandii:
http://www.taxrefund.pl/druki/zwrot_NL.pdf


zwrot podatku z Austrii - potrzebne dokumenty Austria

Austriacki dokument podatkowy to Lohnzettel. Zawiera on całkowitą informację o zarobkach, odprowadzonych podatkach i składkach ubezpieczenia społecznego.

http://www.taxrefund.pl/druki/zwrot_AT.pdf


zwrot podatku z Irlandii - potrzebne dokumenty Irlandia

Zasady wystawiania irlandzkich dokumentów podatkowe, są analogiczne jak brytyjskich:

Zaświadczenie P45 - wydawane jest, gdy pracownik kończy pracę. 
Zaświadczenie P60 - wydawane każdemu pracownikowi na koniec roku podatkowego.

W odróżnieniu od Wielkiej Brytanii rok podatkowy w Irlandii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. 

Zarówno P45 jak i P60 są wystarczającymi dokumentami do ubiegania się o zwrot podatku. Możliwe jest także rozliczenie na podstawie payslipów.

http://www.zwrotpodatku.pracabezgranic.info/druki/IE_forms.pdf


szablon strony
www.actsites.com


Waldemar Kościukiewicz CONSULTING, ul. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec
Tel. +48 757719765, Fax +48 756126854, Infolinia 801 011 042 ::