ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO ZA PRACĘ ZA GRANICĄ

:: NIEMCY :: HOLANDIA :: WIELKA BRYTANIA :: AUSTRIA :: IRLANDIA

WK Consulting - zwrot podatku za pracę za granicą

strona główna

wymagane dokumenty

wysokość zwrotu

odpłatność

jak to przebiega?

formularz kontaktu

informacja o nas

współpraca

linki

KONTAKT


zwrot podatku z Niemiec - ważne informacje ZWROT PODATKU Z NIEMIEC - informacje

W Niemczech z wynagrodzenia potrącany jest podatek od płac Lohnsteuer. Niemiecka taryfa podatkowa zakłada, że pracownik uzyskuje dochody przez cały rok. Gdy okres zatrudnienia jest krótszy automatycznie dochodzi do "nadpłacenia" podatku. Gdy pracownik składa zeznanie podatkowe urząd skarbowy oblicza podatek uwzględniając rzeczywisty dochód roczny. Ponadto w zeznaniu podatkowym istnieje możliwość odliczenia całego katalogu ulg, które obnizają podstawę opodatkowa. W ten sposób możliwe jest odzyskanie nawet 100% podatku zapłaconego w Niemczech!

Czy każdy, kto pracował w Niemczech może otrzymać zwrot podatku?

O zwrot podatku z Niemiec może starać się każdy, kto tam pracował i od jego zarobków został odprowadzony w Niemczech podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer). Ponadto istotne jest, czy dana osoba może podlegać tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, a taki przypadek zachodzi, gdy:

 •  pracownik ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub przebywa tam nieprzerwanie przez przynajmniej 6 miesięcy - okres ten nie koniecznie musi zamykać się w obrębie jednego roku kalendarzowego - wystarczy 6 miesięcy w ogóle (krótkie przerwy typu urlop, wyjazd na święta, nie są traktowane jako przerwanie ciągłości pobytu) Jeżeli jest spełnione kryterium pobytu ponad 6 miesięcy, to składanie zeznania podatkowego jest możliwe bez względu na wysokość dochodów poza granicami Niemiec.

 •  jeżeli natomiast pracownik nie może wykazać, że przebywał w Niemczech nieprzerwanie przez przynajmniej 6 miesięcy, to może składać zeznanie podatkowe, jeżeli jego dochody poza granicami Niemiec nie przekraczają limitu 3064 EUR (6128 EUR razem z małżonkiem) - ta kwota dotyczy Polski, w przypadku niektórych innych krajów limit jest inny.

Inną sprawą jest wysokość zwrotu. Zależy ona od wysokości zarobków i odprowadzonego podatku. Zasada jest taka, że urząd skarbowy zwraca podatek nadpłacony, czego nie należy mylić z kwotą podatku odprowadzonego przez pracodawcę, który widnieje na dokumencie podatkowym. O ile w przypadku osób o niższych dochodach, powiedzmy do wys. około 10.000 EUR w ciągu roku, możemy prawie zawsze oczekiwać zwrotu 100%, to w przypadku osób o wyższych dochodach trudno jest oszacować zwrot podatku bez prawidłowego uwzgędnienia przypadku konkretnego podatnika, jego sytuacji rodzinnej, możliwych do odliczenia ulg podatkowych, dochodów zagranicznych itp.
Radzimy ostrożnie podchodzić do obietnic "specjalistów", którzy hurtem obiecują zwrot 100% bez przeanalizowania konkretnego przypadku.

Ile mamy czasu na złożenie zeznania podatkowego?

Począwszy od roku 2007 na rozliczenie z niemieckim fiskusem mamy 4 lata. Wcześniej (tj. do roku 2006) było to możliwe tylko za 2 lata wstecz. Jedynie w szczególnych sytuacjach można rozliczyć się za okresy wcześniejsze. Dotyczy to jednak przypadków, gdy składanie zeznania jest obowiązkowe lub gdy podatnik z niezawinego przez siebie powodu nie mógł złożyć zeznania w terminie. Niestety fakt, że się nie wiedziało o upływie terminu, nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem.

Ile trwa oczekiwanie na zwrot podatku?

Licząc od złożenia dokumentów czas oczekiwania na zwrot wynosi z reguły od 3 do 6 miesięcy. Zależy to głównie od tego, jak szybko działa urząd skarbowy, do którego złożono dokumenty. Nie istnieje formalny termin w jakim urząd ma obowiązek rozpatrzyć sprawę.

W jakiej formie następuje wypłata zwrotu podatku?

Niemiecki urząd dokunuje wypłaty przelewem bezpośrednio na konto podatnika w Polsce. Konto może być złotówkowe. W rzadkich przypadkach bywają wystawiane czeki, które można zrealizować w banku w Polsce. Trwa to jednak bardzo długo. Proponujemy realizację czeku za pośrednictwem naszego biura w Niemczech, co trwa około 1 tygodnia.

Wysokość niemieckiego podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2010.

Dochód roczny do 8004 EUR = kwota wolna od podatku / podatek = 0,00 EUR

Od pierwszych 8004 EUR, które zarobimy w roku nie zapłacimy podatku dochodowego. Przy wyższych dochodach podatek zaczyna się od 15% i rośnie wg skali zmiennej do wysokości 42% dla dochodu, który przekracza 52 152 EUR rocznie oraz 45% od dochodów ponad 250 000 EUR rocznie. Wysokość podatku nie jest prostą zaleznością procentową. Obliczeń dokonuje się za pomocą specjalnych tabel lub programów. Na wielu niemieckojęzycznych stronach WWW można znalezć praktyczne kalkulatory, które umożliwiają takie obliczenia...

przykład: http://www.parmentier.de/steuer/steuer.htm?incometax.htm

Jak oszacować zwrot podatku?

Każdy pracownik może odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem
-   920,- [ryczałtowe koszty uzyskania przychodu]
-    36,- [ryczałtową ulgę na wydatki nadzwyczajne]
- 2.904,- [ulgę na każde dziecko]
- 2.700,- [ulgę z tytułu składek na ubezpieczenie społecznie]

Ponadto (zamiast ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu) można odliczył wyższe ulgi z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, dojazdów do pracy, koszty podróży służbowych itp. jak również NIEKTÓRE inne wydatki związane z wykonywaniem pracy. Katalog ulg jest spory, lecz wiele z nich wymaga wcześniejszego poniesienia wydatków na określony cel lub spełnienia określonych warunków.

Dopiero kwota, która pozostaje po odliczeniu wszystkich ulg stanowi podstawę opodatkowania.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby starać się o zwrot podatku?

Aby starać się o zwrot podatku dochodowego z Niemiec trzeba mieć dokument, z którego wynika, jakie były nasze zarobki roczne i ile podatku od nich zapłacono. Formalnie takim dokumentem jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerkarte albo zastępcze zaświadczenie podatkowe Besondere Lohnsteuerbescheinigung. Jeden albo drugi dokument powinien być wypełniony i poświadczony przez pracodawcę. W praktyce często występującym dokumentem jest także zwykłe zaświadczenie o zarobkach Lohnsteuerbescheinigung (karty podatkowe wychodzą z użytku ze wzgędu wdrażanie w Niemczech systemu elektronicznego przekazywania do urzędów skarbowych informacji o zarobkach pracowników.

Dokument podatkowy powinien wypełnić pracodawca i przekazać pracownikowi po zakończeniu roku podatkowego.

Poza tym mogą być przydatne takie dokumenty jak zaświadczenie o stanie rodzinnym, kopie zameldowania z miejsca pobytu w Niemczech oraz kilka innych dokumentów zależnie od indywidualnej sytuacji pracownika i ulg podatkowych, o które się występuje. Dokumentowanie ulg ma znaczenie szczególnie w przypadku wyższych zarobków.

Wykaz dokumentów, które są potrzebne do rozliczenia można pobrać z naszej strony:
http://www.zwrotpodatku.pracabezgranic.info/druki/DE_forms.pdf

W razie braku wymaganego dokumentu podatkowego lub trudności z jego uzyskaniem od pracodawcy, jak również w razie pytań lub wątpliwości, prosimy kontaktować się z naszym biurem.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej obywatelom polskim przysługuje prawo wspólnego rozliczenia podatkowego ze współmałżonkiem. To jest bardzo korzystana zmiana, która (zwłaszcza osobom o wyższych dochodach) bardzo ułatwia uzyskanie wysokiej kwoty podatku do zwrotu. Nie jest przy tym konieczne, aby współmałżonek o niższych dochodach zamieszkiwał w Niemczech, tak jak to było przed przystąpieniem do UE. Nie ma zmaczenia także fakt, czy małżonkowie wspólnie rozliczają się w Polsce. Znaczenie mają natomiast następujšce okoliczności:
- małżonkowie nie mogą mieć ustanowionej rozdzielności majątkowej
- jeżeli tylko jedno z małżonków pracowało w Niemczech ich wspólne dochody poza terenem Niemiec nie mogą być wyższe niż 6.128 EUR.

Kiedy złożenie zeznania podatkowego w Niemczech jest obowiązkowe?

W przypadku pracowników składanie zeznania podatkowego z reguły nie jest obowiązkowe, ale opłaca się to zrobić, żeby otrzymać zwrot podatku. Są jednak przypadki, w których istnieje obowiązek złożenia zeznania i to bez względu, czy spodziewamy się zwrotu podatku czy nie. Taka sytuacja występuje gdy:

 •  pracownik miał przyznany przez urząd skarbowy tzw. Steuerfreibetrag czyli kwotę wolną od podatku. Uwaga! Taka sytuacja niekiedy jest efektem działań pracodawcy, jeżeli z pracownikiem jest zawarta umowa o wynagrodzenie w wysokości netto, wówczas bowiem na obniżeniu podatku od płac korzysta pracodawca.

 •  pracownik miał przyznaną tzw. trzecią klasę podatkową Steuerklasse 3, która zakłada, że będzie miało miejsce wspólne rozliczenie z małżonkiem. Wówczas również obniżeniu ulega podatek od płac i pracownik korzysta na tym otrzymując więcej na rękę. Musi jednak złożyć zeznanie, żeby wykazać, iż był do tego uprawniony.

 •  osoby, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec zawsze mają obowiązek złożenia tam rocznego zeznania podatkowego.

 •  osoby, które świadczyły na terenie Niemiec usługi na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce mogą zostać wezwane do złożenia tam rocznego zeznania podatkowego, choćby w celu ustalenia rezydencji podatkowej.

Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego w Niemczech powinni to zrobić do 31 maja roku następnego.

Ponadto złożenie rocznego zeznania podatkowego w Niemczech jest przydatne - otrzymamy bowiem decyzję podatkową, która jest dowodem legalnego uzyskania i opodatkowania dochodów, co pozwoli nam w razie potrzeby wytłumaczyć się przed polskim fiskusem, lub np. udokumentować swoje zarobki w razie ubiegania się o kredyt w banku.

Przeważnie niemiecki urząd skarbowy sam wzywa do złożenia zeznania osoby, co do których jest przekonany, że mogą podlegać temu obowiązkowi. Samo przekroczenie terminu nie rodzi automatycznie żadnych sankcji (np. grzywny) - urząd najpierw przysyła niepunktualnym podatnikom przypomnienie. Gdyby jednak pózniej okazało się, że podatnikowi wyszedł podatek do dopłaty, to odsetki liczą się od 31 maja.

Wezwanie przez niemiecki urząd skarbowy do złożenia zeznania podatkowego w Niemczech

Wezwanie do złożenia zeznania ma formę maszynowego wydruku i jest wysyłane automatycznie, jeżeli podatnik figuruje w bazie danych.

tak wygląda takie pismo: Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung

Bywa, że takie wezwanie otrzymuje osoba, która wcale nie jest zobowiązana do składania zeznania, bo np. w ostanim roku już nie pracowała w Niemczech. Jeżeli podatnik uważa, że nie jest zobowiązany do składania zeznania to powinien o tym urząd zawiadomić. Na odwrocie druku znajduje się kilka kratek-opcji do wyboru. Wystarczy zakreślić właściwą, podpisać i odesłać pismo tam skąd przyszło. Absolutnie odradzamy ignorowanie takiej sprawy. Jeżeli bowiem urząd nie doczeka się odpowiedzi raz, drugi i trzeci, to może wydać decyzję podatkową na podstawie szacunku. Taka decyzja uprawomocnia się w ciągu miesiąca od jej wydania i wówczas z punktu widzenia niemieckiego fiskusa istnieje dług podatkowy, który podlega egzekucji przez organa celne na terenie całej Unii Europejskiej. A przed organami celnymi nie ma tłumaczenia, bo ich zadanie nie polega na rozstrzyganiu sprawy tylko na egzekucji. Udzielenie odpowiedzi lub złożenie zeznania, jeżeli zachodzi konieczność, jest najprostrzym i najtańszym sposobem uniknięcia problemów

Podatek od usług budowlanych - Bauabzugsteuer

Wszystkie osoby / firmy, które świadczą usługi budowlane w Niemczech podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Do pobrania podatku i odprowadzenia go do urzędu skarbowego jest zobowiązany zleceniodawca. Wysokość podatku wynosi 15% od wartości usług - Podatek Bauabzugsteuer dotyczy także przedsiębiorców, którzy posiadają firmę zarejestrowaną tylko w Polsce i wykonują usługę w Niemczech. Klient pobierając podatek powinien wystawić w związku z tym zaświadczenie na specjalnym formularzu.

Zaświadczenie o pobraniu podatku Bauabzugsteuer - do pobrania: Anmeldung über Steuerabzug bei Bauleistungen

Sposobem na uniknięcie tego podatku jest złożenie wniosku o zwolnienie. Wniosek składa się we właściwym urzędzie skarbowym w Niemczech. Praktycznie każda niemiecka firma ma takie zwolnienie. Również firmy polskie bez większych trudnościu zyskują takie zwolnienie, jeżeli złożą o nie wniosek. Wnioski firm posiadających siedzibę w Polsce należy składać w urzędzie skarbowym w Oranienburgu. Warunkiem zwolnienia jest jednak przeprowadzenie rejestracji podatkowej w Niemczech oraz uzyskanie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej Steuernummer. Rejestracja podatkowa nie rodzi automatycznie obowiązku płacenia w Niemczech podatku. Chodzi w niej głównie o ujęcie podmiotu w ewidencji urzędu skarbowego i w przypadku podmiotów zagranicznych o ustalenie rezydencji podatkowej.

Formularz wniosku o rejestrację podatkową - do pobrania: Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

Jeżeli podatek Bauabzugsteuer już został pobrany to można wystąpić o jego zwrot.

Formularz wniosku o zwrot podatku Bauabzugsteuer - do pobrania: Antrag auf Erstattung von Abzugsbeträgen (§48c Abs.2 EStG)

W razie wątpliwości lub trudności przy wypełnianiu formularzy można zwrócić się do pomoc do naszej firmy.

Opodatkowanie w Polsce(?)

Pomiędzy Polską a Niemcami obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która przewiduje, że dochody opodatkowane w jednym kraju są uwzględniane w drugim kraju na zasadzie tzw. "odliczenia z progresją". Oznacza to, że dochody uzyskane w Niemczech należy zgłosić polskiemu fiskusowi w zeznaniu rocznym, ale nie płaci się od nich podatku w Polsce. Dochody uzyskane w Niemczech mogą wpłynąć na wysokość podatku jedynie wówczas, gdy podsumowanie dochodów z obu krajów spowoduje przekroczenie któregoś z polskich progów podatkowych. Wówczas może powstać konieczność dopłaty podatku od dochodów uzyskanych w Polsce.


Polsko-Niemiecka konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania
http://www.zwrotpodatku.pracabezgranic.info/druki/konwencja_niemcy.pdfszablon strony
www.actsites.com


Prawa autorskie do tekstów na tej stronie posiada
Waldemar Kosciukiewicz CONSULTING, ul. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec
Tel. +48 757719765, Fax +48 756126854 ::
www.pracabezgranic.info
zwrotpodatku@pracabezgranic.info

zwrot podatku z Niemiec :: zwrot podatku Niemcy :: zwrot podatku niemieckiego :: zwrot podatku Holandia